T1 Askim

Aktivitet: T1 Askim
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Återanmälan till HT17
Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Avgifter:
Träningsavgift 1500kr per termin
Medlemsavgift 200kr per år
Licensavgift 150-300kr per år beroende av ålder. OBS! Välj rätt licens!!

Priset är inklusive entré!

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

Försäljning av Sportlotten är en viktig intäkt till klubben som, tillsammans med träningsavgiften, möjliggör att vi kan upprätthålla en bra och meningsfull simträning, delta i tävlingar, åka på läger mm. Alla simmare i klubben säljer 10 lotter för 50 kronor per styck, varav 25 kronor tillfaller klubben. Familjer med flera barn i klubben behöver maximalt sälja 20 lotter. De som så önskar kan istället för att sälja lotter betala 250 kronor till klubben, vilket motsvarar klubbens överskott. Om Ni väljer detta alternativ tar ni inte emot lotter utan betalar in 250kr på följande länk http://www.goteborgsim.se/Aktiviteter/Visa/?ID=1064 . Lotterna kommer att delas ut i september.
För er som säljer lotterna betalar ni in 500kr på följande länk
http://www.goteborgsim.se/Aktiviteter/Visa/?ID=1065

Föräldrainsats

Göteborg Sim är en ideell förening som har ett stort antal engagerade fritidstränare samt några få anställda tränare/kanslister. För att kunna bedriva en bra tränings och tävlingsverksamhet för tävlingssimmarna krävs även ett stort engagemang från alla föräldrar

FUNKTIONÄRER: Klubbens önskan är att alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder. Funktionärer behövs på tävlingar som vi arrangerar själva. Vid varje tävlingspass behövs 25-30 utbildade funktionärer för att tävlingen skall kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla.

VOLONTÄRER: På våra egna tävlingar är det inte enbart funktionärshjälp som behövs utan även hjälp att sköta allt runtomkring såsom fixa fika till funktionärer och ledare, försäljning i simshop, försäljning av fika mm 

Med vänlig hälsning Göteborg Sim
Plats: Askim Simhall
Tid: Planering m.m. får ni av tränarna
Avgift: 1 500 kr
Platser kvar: 2