Crawl Askim VT18

Aktivitet: Crawl Askim VT18
Kategori: Simlinjen
Beskrivning: Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Priset är inklusive entré

När ni har betalat får ni en bekräftelse med planering för terminen.

Frågor mailar ni till kansli@goteborgsim.se

Planering Crawl Askim (om det sker ändringar mejlar vi ut detta till er på den mejl ni angav när ni anmälde er)

Söndagar 10:00-11:00 V. 2-6, 8-10,12,15,16,18,19, 21 - 14 ggr
Torsdagar 17:30-18:30 V.3-6, 8-10, 12, 15, 16, 18, 19, 21 - 13 ggr

Morgondagare lördagen 17 Mars kl.16:00 – ca.17:30 (v.11)
Morgondagare lördag den 19 Maj kl.16:00 – ca.17:30 (v.20)


Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.
Plats: Askims simhall
Tid: Torsdagar 17:30-18:30 Söndagar 10:00-11:00 enligt schema
Avgift: 1 700 kr
Platser kvar: 1