T1 Askim HT19

Aktivitet: T1 Askim HT19
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Anmälan till T1 Askim HT18

Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Träningstider hittar ni på följande länk.
http://www.goteborgsim.se/simning/tavlingsgrupper/t1-gruppen/

Avgifter:
Träningsavgift 1500kr per termin
Medlemsavgift 200kr per år
Licensavgift 150-300kr per år beroende av ålder. OBS! Välj rätt licens!!

Priset är inklusive entré!

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

Om du väljer att simma gruppen så gäller följande:
• Du förväntas vara med på alla träningar. Landträningen som ingår innan eller efter varje pass och som leds av tränarna, ska även den genomföras

• Tävlingskalender och träningsplanering för gruppen får ni av tränarna. Ni förväntas deltaga på de tävlingarna som finns med för gruppen.

• För tävlingar utan övernattning så tar Göteborg Sim ut en schablonsumma på 250:-, för tävlingar med övernattning tar vi ut en summa på 900-1200:-

• Du ska ha en vilja att bli bättre och därför ta åt dig av tränarnas instruktioner

• Göteborg Sim är en ideell förening och som förälder förväntas du hjälpa till som funktionär eller volontär på föreningens arrangemang. Klubben skickar kontinuerligt ut info om kommande funktionärsutbildningar.

• Meddela din tränare om du får förhinder att komma till träningen


FÖRÄLDRAINSATS

Göteborg Sim är en ideell förening. Klubben behöver alla föräldrars engagemang för att kunna bedriva en bra tränings och tävlingsverksamhet för våra tävlingssimmare.

FUNKTIONÄRER: Klubbens önskan är att alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder. Funktionärer behövs på tävlingar som vi arrangerar själva. Vid varje tävlingspass behövs 25-30 utbildade funktionärer för att tävlingen skall kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla.

VOLONTÄRER: På våra egna tävlingar är det inte enbart funktionärshjälp som behövs utan även hjälp att sköta allt runtomkring såsom fixa fika till funktionärer och ledare, försäljning i simshop, försäljning av fika mm

KOMMITTEER: Anmäl gärna ert intresse att vara med och engagera er lite extra i våra kommitteer; Tävlingskommitten, Arrangemangskommitteen, Göteborg Simmet eller Sponsorkomitteen.

Försäljning av Bingolottos Julkalender är en viktig intäkt till klubben som, tillsammans med träningsavgiften, möjliggör att vi kan upprätthålla en bra och meningsfull simträning, delta i tävlingar, åka på läger mm. Alla simmare i klubben säljer 5 lotter för 100 kronor per styck, varav 50 kronor tillfaller klubben. Familjer med flera barn i klubben behöver maximalt sälja 10 lotter. De som så önskar kan istället för att sälja lotter betala 250 kronor till klubben, vilket motsvarar klubbens överskott. Om Ni väljer detta alternativ tar ni inte emot lotter utan betalar in 250kr på följande länk http://www.goteborgsim.se/Aktiviteter/Visa/?ID=1284 . Lotterna kommer att delas ut i september-oktober.
För er som säljer lotterna betalar ni in 500kr på följande länk
http://www.goteborgsim.se/Aktiviteter/Visa/?ID=1285

Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.

Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim
Plats: Askim Simhall
Tid: Planering m.m. får ni av tränarna
Avgift: 1 500 kr
Platser kvar: 27