Crawl 3 NYA Valhalla VT19

Aktivitet: Crawl 3 NYA Valhalla VT19
Kategori: Simlinjen
Beskrivning: Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Priset är inklusive entré

Frågor mailar ni till annika@goteborgsim.se

Söndagar 09:30-10:30 (25:an)V.2-6, 8-11, 13-15, 18-21
Tisdagar 19:15-20:00 (25:an) V.3-6, 8-15, 17, 19-21

Morgondagare lördagen 9 mars kl.16:00 – ca.17:30 (v.10)
Morgondagare lördagen 25 maj kl.16:00 – ca.17:30 (v.21)

Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.
Plats: Valhallabadet
Tid: Tisdagar 19:15-20:00 (25:an) Söndagar 09:30-10:30 (25:an)enligt schema
Avgift: 1 850 kr
Platser kvar: 6