Falkenberg race

Aktivitet: Falkenberg race
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Simtävling i Klitterbadets 50-metersbassäng. Denna tävling kan eventuellt vara heatbegränsad.
Plats: Klitterbadet, Falkenberg
Tid: 13-14 April 2019
Avgift: 250 kr
Platser kvar: 13