Fika försäljning Ullbergstrofén

Aktivitet: Fika försäljning Ullbergstrofén
Kategori: Simshop & Försäljning
Beskrivning: Betalning istället för att baka till Ullbergstrofén
Plats: Valhallabadet
Tid: 26-28 april 2019
Avgift: 100 kr
Platser kvar: 80