Distanscupen

Aktivitet: Distanscupen
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Tävlingsavgiften för Distanscupen för 2019 till maj 2020
Plats: Göteborg
Tid: Planeras av tränarna
Avgift: 100 kr
Platser kvar: 142