UGP 1

Aktivitet: UGP 1
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Tävlingsavgiften för UGP 1 för 2019
Plats: Stenungsund
Tid: 12 - 13 oktober 2019
Avgift: 250 kr
Platser kvar: 50