Ullbergsgruppen Valhalla HT 2020

Aktivitet: Ullbergsgruppen Valhalla HT 2020
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Återanmälan till HT 2020

Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Avgifter:
Träningsavgift 1900kr per termin
Medlemsavgift 200kr per år
Licensavgift 150-300kr per år beroende av ålder. OBS! Välj rätt licens!!

Priset är inklusive entré!

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

• Tävlingskalender och träningsplanering för gruppen får ni av tränarna. Då detta är en ej satsande grupp så åker man endast på ett begränsat antal tävlingar.

Alla tävlingar och läger ni åker på kostar pengar, betalningen för dessa gör ni innan tävlings - på vår hemsida www.goteborgsim.se under fliken Boka/betala aktiviteter.
Obs! Ni måste betala även om ni stryker er till en tävling då vi som klubb får betala ändå!

FÖRÄLDRAINSATS

Göteborg Sim är en ideell förening. Klubben behöver alla föräldrars engagemang för att kunna bedriva en bra tränings och tävlingsverksamhet för våra tävlingssimmare.

FUNKTIONÄRER: Klubbens önskan är att alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder. Funktionärer behövs på tävlingar som vi arrangerar själva. Vid varje tävlingspass behövs 25-30 utbildade funktionärer för att tävlingen skall kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla.

VOLONTÄRER: På våra egna tävlingar är det inte enbart funktionärshjälp som behövs utan även hjälp att sköta allt runtomkring såsom fixa fika till funktionärer och ledare, försäljning i simshop, försäljning av fika mm

KOMMITTEER: Anmäl gärna ert intresse att vara med och engagera er lite extra i våra kommitteer; Tävlingskommitten, Arrangemangskommitteen, Göteborg Simmet eller Sponsorkomitteen.

Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim
Plats: Valhallabadet
Tid: Planering m.m. får ni av tränarna
Avgift: 1 900 kr
Platser kvar: 10


Anmäl dig här
Välj deltagare: OBS! Endast listade kan anmäla sig till aktiviteten!
Personnummer: ååååmmdd-nnnn
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:     Annan nämligen:
Mobil:
E-postadress:
Upprepa e-postadress:
Tävlingslicens:
Ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.
Medlemsavgift: + 200 kr*
* För att delta i aktiviteten måste du vara medlem i Göteborg Sim. Medlemsavgift betalas varje år.
Betalmetod: Säker betalning med Payer Kort (Visa, MasterCard)
Bank (Swedbank, Handelsbanken)
Behandling av personuppgifter: Härmed bekräftas att jag tagit del av informationen och samtycker till att mina uppgifter behandlas i enlighet med denna

Du blir anmäld efter genomförd betalning.
En bekräftelse kommer skickas till den angivna e-postadressen.