T3 Valhalla VT 20

Aktivitet: T3 Valhalla VT 20
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Återanmälan till VT 20

Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!

Avgifter:
Träningsavgift 1900kr per termin
Medlemsavgift 200kr per år
Licensavgift 150-300kr per år beroende av ålder. OBS! Välj rätt licens!!

Priset är inklusive entré!

När ni har betalat får ni en bekräftelse.

Om du väljer att simma i gruppen så gäller följande:
• Du förväntas vara med på alla träningar. Landträningen som ingår innan leds av tränare, och även den skall genomföras.

• Tävlingskalender och Träningsplanering för gruppen får ni av tränaren. Ni förväntas deltaga på de tävlingarna som finns med för gruppen.

• För tävlingar utan övernattning så tar Göteborg Sim ut en schablonsumma på 250:-, för tävlingar med övernattning tar vi ut en summa på 900-1200:-

• Du ska ha en vilja att bli bättre och därför ta åt dig av tränarnas instruktioner

• Göteborg Sim är en ideell förening och som förälder förväntas du hjälpa till som funktionär eller volontär på föreningens arrangemang. Klubben skickar kontinuerligt ut info om kommande funktionärsutbildningar.

• Meddela din tränare om du får förhinder att komma till träningen


FÖRÄLDRAINSATS

Göteborg Sim är en ideell förening. Klubben behöver alla föräldrars engagemang för att kunna bedriva en bra tränings och tävlingsverksamhet för våra tävlingssimmare.

FUNKTIONÄRER: Klubbens önskan är att alla tävlingssimmare har en funktionärsutbildad förälder/familj. Funktionärer behövs på tävlingar som arrangeras både inom Göteborg Sim och utanför. Vid varje tävlingspass behövs 25-30 utbildade funktionärer för att tävlingen skall kunna genomföras. Vid vissa andra tävlingar krävs att vi ställer upp med funktionärer för att våra ungdomar skall få tävla.

VOLONTÄRER: På våra egna tävlingar är det inte enbart funktionärshjälp som behövs utan även hjälp att sköta allt runtomkring såsom fixa fika till funktionärer och ledare, försäljning i simshop, försäljning av fika mm

KOMMITTEER: Anmäl gärna ert intresse att vara med och engagera er lite extra i våra kommitteer; Tävlingskommitten, Arrangemangskommitteen, Göteborg Simmet eller Sponsorkomitteen.

Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.

Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim
Plats: Valhallabadet
Tid: Planering m.m. får ni av tränarna
Avgift: 1 900 kr
Platser kvar: 7