Medley Valhalla VT 2020

Aktivitet: Medley Valhalla VT 2020
Kategori: Simlinjen
Beskrivning: Välkommen till återanmälan till Göteborg Sims medleygrupp, Valhallabadet!

Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!
Endast listade simmare!

Priset är inklusive entré

Frågor mailar ni till annika@goteborgsim.se

Planering Medley Valhalla (om det sker ändringar mejlar vi ut detta till er på den mejl ni angav när ni anmälde er)

Söndagar (50:an) kl 09:00-10:30 V. 3- 6, 8- 10, 12- 14, 16, 17, 19- 21.
Tisdagar (25:an) kl 18:30-20:00 V. 4-6, 8- 14, 17- 21.

Morgondagare I lördagen v. 12 (21/3 kl 16.00) Valhallabadet.
Morgondagare II lördagen v. 19 (9/5 kl 16.00) Valhallabadet.

Omklädning söndagar (badet stängt för allmänheten) sker bakom 50m bassängen, bredvid SATS. 10 kr behövs till skåpet.
Tisdagar sker omklädning i de stora omklädningsrummen, ingång via kassan.

Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.
Plats: Valhallabadet
Tid: Tisdagar 18:30-20:00 Söndagar 09:00-10:30 enligt schema
Avgift: 1 950 kr
Platser kvar: 11