Crawl 3 Valhalla VT 2020

Aktivitet: Crawl 3 Valhalla VT 2020
Kategori: Simlinjen
Beskrivning: Du hälsas hjärtligt Välkommen till en rolig termin med Göteborg Sims simlinje!
Återanmälan till crawlgrupp 3, Valhalla.

Här följer information om vårterminen 2020

Leta upp simmarens namn i namnlistan och fyll i alla
uppgifter korrekt!
Endast listade simmare.

Priset är inklusive entré

Frågor mailar ni till annika@goteborgsim.se

PLANERING Crawl 3 Valhalla:
Söndagar 09:30-10:30 (25:an)V 3- 6, 8- 10, 12- 14, 16, 17, 19- 21.
Tisdagar 18:30-19:15 (25:an) V 4- 6, 8- 14, 17- 21.

Morgondagare I lördagen v. 12 (21/3 kl 16).
Morgondagare II lördagen v. 19 (9/5 kl 16).

Omklädning söndagar (badet stängt för allmänheten) sker bakom 50m bassängen, bredvid SATS. 10 kr behövs till skåpet.
Tisdagar sker omklädning i de stora omklädningsrummen, ingång via kassan.

Om ni hoppar av kursen innan kursstart kan ni få tillbaka avgiften minus 200 kr i administrationsavgift. Mejla då kansliet omgående kansli@goteborgsim.se
Om ni väljer att hoppa efter det att kursen börjat betalar vi inte tillbaka några pengar.

Välkomna!
Med Vänliga Hälsningar
Göteborg Sim
Plats: Valhallabadet
Tid: Tisdagar 18:30-19.15:00 (25:an) Söndagar 09:30-10:30 (25:an)enligt schema
Avgift: 1 850 kr
Platser kvar: 0