Trollsimmet

Aktivitet: Trollsimmet
Kategori: Tävlingsgrupper
Beskrivning: Simtävling i Trollhättan.
Lycka till
Plats: Trollhättan
Tid: 23-24 Sept
Avgift: 250 kr
Platser kvar: 0