Tema träning i december

Tema-träning med samtliga D, C och B-grupper från både Askim och Valhallas tävlingsgrupper. Ansvariga: Claire Vilshed Helena Kumblad Johan Widen Oscar Vilshed Andreas Holmskov