Fria Vuxensimskolor 

Vill du lära dig att simma? Välkommen till Göteborgsims simskola för vuxna! Kursen pågår 1 gång/vecka mellan vecka 35-50.

Inga kurser sker på helger utan endast vardagar. Kursen är kostnadsfri. OBS! Kan du simma mer än 10 meter kan du ej gå denna kurs!

 

Det finns tre olika nivåer att välja mellan, vilken just du väljer beror på din erfarenhet av att vara i vatten/simma.

Nivå 1: Ingen eller endast lite vattenvana (främst vattenvaneträning samt en del simteknik)

Nivå 2: Har vattenvana, kan simma något enstaka simtag (träning på vattenvana, simteknik)

Nivå 3: Har vattenvana, kan simma 10- 20 meter (här tränar vi att orka simma längre och simteknik)


Välj en av följande tider:
ASKIMS SIMHALL TISDAGAR
Nivå 1: 07.45-08.45
Nivå 2/3: 08.45-09.45

FRÖLUNDA SIMHALL FREDAGAR
Nivå 1: 11.00-12.00
Nivå 1: 12.00-13.00
Nivå 2: 13.30-14.15
Nivå 2: 14.15-15.00
Nivå 3: 15.00-16.00

HAMMARBADET (VARMBAD), ANGERED TISDAGAR
Nivå 1: 17.00-18.00
Nivå 1: 18.00-19.00
Nivå 2: 19.00-20.00

HAMMARBADET (VARMBAD), ANGERED TORSDAGAR
Nivå 1: 17.00-18.00
Nivå 1: 18.00-19.00
Nivå 3: 19.00-20.00

HAMMARBADET (VARMBAD), ANGERED FREDAGAR
Nivå 1: 16.00-17.00
Nivå 2: 17.00-18.00
Nivå 3: 18.00-19.00


 

För att anmäla dig maila frivux@goteborgsim.se, glöm inte skriva:

Namn

Email

Telefonnummer

Önskad simhall, nivå & tid

 

 

Do you wish to learn how to swim? Welcome to Göteborgsims swimming class for grown ups! The course takes place once a week between week 35-50.

There are no courses over the weekends, only weekdays. The course is free of charge. If you can swim more than 10 metres you can not join this class!

 

There are three different levels to choose from, which one you choose depends on your experience of being in water / swimming.

Level 1: No or only a little water experience (mainly water training and some swimming technique)

Level 2: You have water experience and can swim a few strokes (training on water experience, swimming technique)

Level 3: You have water experience and can swim 10-20 metres (here we train to swim longer and swim technique)

 
Choose one of following times:
ASKIMS SIMHALL TUESDAYS
Level 1: 07.45-08.45
Level 2/3: 08.45-09.45

FRÖLUNDA SIMHALL FRIDAYS
Level 1: 11.00-12.00
Level 1: 12.00-13.00
Level 2: 13.30-14.15
Level 2: 14.15-15.00
Level 3: 15.00-16.00

HAMMARBADET (HOT POOL), ANGERED TUESDAYS
Level 1: 17.00-18.00
Level 1: 18.00-19.00
Level 2: 19.00-20.00

HAMMARBADET (HOT POOL), ANGERED THURSDAYS
Level 1: 17.00-18.00
Level 1: 18.00-19.00
Level 3: 19.00-20.00

HAMMARBADET (HOT POOL), ANGERED FRIDAYS
Level 1: 16.00-17.00
Level 2: 17.00-18.00
Level 3: 18.00-19.00

To register email frivux@goteborgsim.se, do not forget to write:

Name

Email

Phone number

Desired swimming arena, level & day

 

 

Med vänliga hälsningar 

Göteborg Sim