Göteborg Simmet 2017 

Den 20 augusti står vi som arrangör av Göteborg Simmet 2017

För att lyckas genomföra ett lika bra arrangemang som tidigare år behöver vi hjälp av våra medlemmar

Anmäl ert intresse att hjälpa på följande mail: funktionar.gsim@gmail.com

Anmäl er till antingen uppbyggnad/rivning av arrangemangsområdet (lördag fm samt söndag em) eller att hjälpa till under arrangemanget söndag 20 augusti

Som funktionär får man simma gratis i funktionärsloppet. Kod som ni anmäler er med till funktionärsloppet får ni när ni anmäler ert intresse för att hjälpa till.