Göteborg Sim informerar om inställd simskole och simundervisningsverksamhet från 19:e mars 

Göteborg Sim och dess styrelse har efter genomgång av läget i våra verksamheter tvingats fatta beslut om att ställa in vår undervisningsverksamhet med simskola,simlinje, ungsim samt vuxencrawl från torsdag 19 mars. Anledningen är konsekvenser av den pågående Corona smittan.Det är i rådande läge inte möjligt bedriva dessa utbildningsverksamheter. Vi är givetvis mycket ledsna över detta men säkerhet och hälsa är av högsta prioritet. Så snart som möjligheten finns för att starta igen anges detta här på vår hemsida. Följ oss gärna. Göteborg Sim följer i övrigt de rekommendationer som ges ut av Folhälsomyndigheten och Svensk Simidrott när det gäller tävlingsverksamheten. Viktigast!! Simmare känner du dig sjuk, STANNA HEMMA!

Var rädda om er och andra.

Göteborg Sim

Styrelsen