Göteborg Sim söker 3st siminstruktörer 

Söker du ett roligt och inspirerande jobb och vill vara med i vår satsning på fria simskolor?
Vi söker ett team på tre stycken heltidsanställda instruktörer med start i slutet av augusti.