Göteborg Sim söker en siminstruktörer 

Söker du ett roligt och inspirerande jobb och vill vara med i vår satsning på fria simskolor?
Vi söker en heltidsanställda instruktörer med start den 1 januari 2019