Försäkringsinformation 

Alla deltagare i Göteborg Sims verksamhet är försäkrade, det gäller både under själva aktiviteten som under transporten till och från aktiviteten. Komplett försäkringsinformation finns här: