Göteborg Sim - Detta vill vi 

Vår dröm är att GÖTEBORG Sim…
  • skall vara den givna klubben för alla simmare som vill nå sin fulla potential ända upp till landslagsnivå.
  • skall vara en respekterad och engagerad klubb inom simsportens utveckling.
  • skall präglas av glädje, gemenskap och hälsa.

Vår verksamhet inom GÖTEBORG Sim…

  • skall erbjuda kvalificerad simträning för barn och ungdomar i Göteborgsområdet.  Detta gör vi genom att tillhandahålla väl anpassade träningstider och kompetenta tränare i en glad och positiv miljö.

Våra mål inom GÖTEBORG Sim är:

  • Att vara en elitsatsande klubb med simning som verksamhet. 
  • Att ha en bred bas med stor ungdomsverksamhet. 
  • Att skapa möjligheter att utvecklas från babysim till tävlingssimmare. 
  • Att skapa förutsättningar för klubbens medlemmar att aktivt medverka och utvecklas i klubben. 
  • Att medverka till att skapa förutsättningar för bättre simning i Sverige.