Styrelsen 

Göteborg Sims styrelse består av:

Lennart Mentor, ordförande
Rickard Berglund, sekreterare
Anders Gustafsson, kassör
Thomas Lindskog
Jennie Norlander
Linda Nygren
Torbjörn Wolffram
Karin Mellegård