Styrelsen 

Göteborg Sims styrelse består av:

Gunnar Ekstedt, ordförande
Rickard Berglund, sekreterare
Pia Svensson, kassör
Anna Johannesson
Oskar Rutqvist
Jennie Norlander
Peter Adolfsson
Linda Nygren
Lennart Mentor
Mats Fredman, suppleant
Pernilla Högstedt, suppleant