Askimssimhall, försenad uppstart alla grupper! Välkomna v. 36! 
 
Tyvärr måste vi informera att alla våra grupper i Askimssimhall kommer att starta upp senare än tidigare planerat.
Simhallen öppnar v. 36, 2 september.
 
Detta berör följande grupper:
Simskolan (baddare, pingvin, pingvin forts, fisk och haj)
Simlinjegrupperna, (simborgare- crawl och medleygrupperna)
samt även våra tävlingsgrupper (T1 och T2).
Ny planering kommer att skickas ut på epost, samt uppdateras här på hemsidan under resp. flik.
 
Med vänlig hälsning Göteborg Sim