Välkommen till Göteborg Sims simskola!

 

Om simskolan i Göteborg Sim

Simskolan i Göteborg Sim är för barn från 5 års ålder till dess de kan simma ca 150–200 m med bra simteknik samt känna glädje och trygghet i och vid vatten. Vi har för närvarande simskolegrupper i Askims simhall och på Valhallabadet.

Vi kommer från höstterminen 2016 förändra, utveckla och förbättra vår simskola med inriktning mot en allt bättre vattenvana, vattenkänsla med fokus på simteknik/simkunskap som leder till trygghet och säkerhet i vattnet. Ett steg i detta blir att vi inte kommer att ha möjlighet till simmärkestagning under lektionstid, då vi istället prioriterar en säker och långsiktig siminlärning. Vår simskola kommer att ge möjlighet för simskolebarnen att efter avslutad simskola  nivå Hajen erbjudas (i mån av plats) vidare träning i i någon av våra träningsgrupper såsom simlinjen 6-9 år, ungsim 10-15 år eller kombogrupp 10-14 år.

Barnens kunskaper observeras kontinuerligt under terminens lektioner. Vilka möjliga moment simskolebarnet sedan har klarat under terminen kommer att stå på simskolediplomet som delas ut sista gången på terminen.

 

 
Mål för Göteborg Sims simskola = simkunnighet!

Göteborg Sims primära mål är att barnen ska få en god vattenvana, vilket är grunden för att kunna lära sig simma. När barnen har en god vattenvana rör de sig obehindrat i vattnet, de kan behärska sin kropp, få känsla för vattnet och de får då också mycket roligare, känner sig trygga när de simmar och leker i och vid vatten.

Viktigt att komma ihåg är att varje barn är unikt. Att lära sig simma kan vara svårt för en del barn och lättare för andra. För Göteborg Sims simskola är det därför viktigt att barnen ska få lära sig i sin egen takt. Simskolebarnen får möjlighet att fortsätta på sin egen nivå, de får den tid de behöver, ev. kan detta ta ett par terminer, till dess att uppsatta mål är klarade.

Att lära sig rätt från början är självklart det bästa sättet, därför börjar vi många gånger träna simning med flythjälpmedel, då har vi simlärare möjlighet att kunna hjälpa till och stötta barnet som ”endast” då kan tänka på själva rörelserna (simteknik) i vattnet.

 
 
Övrigt Göteborg Sim

Göteborg Sim är en ideell simförening.

Våra simlärare som arbetar med barnen/ungdomarna gör detta för att de älskar simning och vill dela med sig av sina simkunskaper till just ditt barn.

Vi är en elitsatsande klubb med simning som verksamhet. Föreningen erbjuder förutom simskola bl.a. babysim, simlinje-, UngSim-och vuxencrawlskurser, Mastersträning, vattenpolo samt givetvis träning för våra tävlingssimmare.

Vi bedriver verksamhet i Valhallabadet, Askims Simhall samt i Lundbybadet.

 

Varmt Välkomna till Göteborg Sim!