Välkommen till simskolan i Askims Simhall VT20

 

Måndagar
  
Askims simhall
Lilla bassängen - Baddaren, Pingvinen & Pingvinen Fortsättning 
25m bassängen - Fisken & Hajen
 
 
 
Kl. 17.15-17.45 Baddaren 2 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 17.50-18.20 Pingvinen 1 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 18.25-18.55 Pingvinen Fortsättning 1 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 19.00-19.30 Pingvinen Fortsättning 2 (2008-2012)
 
 
 
Kl. 16.40-17.10 Fisken 1
 
Kl. 17.15-17.45 Fisken 2
 
Kl. 17.50-18.30 Hajen 1
 
Kl. 18.35-19.15 Hajen 2

  
 
Schema måndagar vecka: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19*, 21, 22
 
* V. 19 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma.

 


 
Torsdagar
 
Askims simhall
Lilla bassängen - Baddaren & Pingvinen 
 
 
 
Kl. 18.00-18.30 Baddaren 1
 
Kl. 18.30-19.00 Baddaren 3
 
Kl. 19.05-19.35 Baddaren 4
 
Kl. 19.35-20.05 Pingvinen 2
 
 
Schema torsdagar vecka: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19*, 20, 22
 
* V. 19 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma.

 

 

 
 
Fredagar
 
Askims simhall
25m bassängen- Fisken & Hajen
 
 
Kl. 16.30-17.00 Fisken 3
 
Kl. 17.05-17.35 Fisken 4
 
Kl. 17.35-18.05 Fisken 5
 
Kl. 18.10-18.50 Hajen 3
 
Kl. 18.50-19.30 Hajen 4
 
 
Schema fredagar vecka: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19*, 20, 22
 
* V. 19 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma. 
 
 
 
Vid eventuella ändringar i terminsplaneringen är vårt mål att givetvis informera så snabbt som möjligt via mail och genom din instruktör!

 

 


 
 
 
Välkommen till simskolan på Valhallabadet VT20

 

 
 
Måndagar
 
Valhallabadet.
Halva lilla bassängen vid 25an - Baddaren, Pingvinen & Pingvinen fortsättning
 
 
Kl. 16.40-17.10 Baddaren 1 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 17.15-17.45 Pingvinen 1 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 17.50-18.20 Pingvinen 2 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 18.25-18.55 Baddaren 2 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 19.00-19.30 Pingvinen Fortsättning 1 (2008–2012)

 

Schema måndagar vecka: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17*, 18, 20, 21, 22
 
* V. 17 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma.

 

 

 
 
 
Onsdagar
 
Valhallabadet.
Halva lilla bassängen vid 25an - Baddaren, Pingvinen & Pingvinen fortsättning
 
 
Kl. 16.40-17.10 Pingvinen 3 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 17.15-17.45 Baddaren 3 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 17.50-18.20 Baddaren 4 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 18.25-18.55 Pingvinen Fortsättning 2 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 19.00-19.30 Pingvinen Fortsättning 3 (2008–2012)

 

Schema onsdagar vecka: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17*, 18, 20, 22
 
* V. 17 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma.

 

 

 
 
 
 
Lördagar
 
Valhallabadet.
Halva lilla bassängen vid 25an - Baddaren, Pingvinen & Pingvinen fortsättning
25m bassängen - Fisken & Hajen 
 
 
Kl. 8.15- 8.45 Baddaren 5 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 8.50-9.20 Pingvinen 4 (2008–2012)
 
Kl. 9.25- 9.55 Pingvinen Fortsättning 4 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 10.00- 10.30 Fisken 1
 
Kl. 10.30- 11.00 Fisken 2
 
 
Schema lördagar vecka: 3, 4**, 5, 6, 8, 9**, 10, 11**, 12, 13**, 14, 16, 17*, 19, 20
 
* V. 17 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma.
 
**OBS!! Vecka 4, 9, 11 & 13 hålls lördagens lektioner i Valhallabadets Varmbad enligt tiderna nedan OBS!!
 
 
 
- Kl. 14.15-14.45 Baddaren 5 (2013-2015.06.30)
 
- Kl. 14.50-15.20 Pingvinen 4 (2008–2012)
 
- Kl. 15.25-15.55 Pingvinen Fortsättning 4 (2013-2015.06.30)
 
- Kl. 16.00-16.30 Fisken 1
 
- Kl. 16.30-17.00 Fisken 2

 

 
 

 
 
 
 
Söndagar
 
Valhallabadet.
Halva lilla bassängen vid 25an - Baddaren, Pingvinen & Pingvinen fortsättning
25m bassängen - Fisken & Hajen (Hajen 1 50m bassängen) 
 
 
 
Kl. 8.15- 8.45 Baddaren 4 (2008–2012)
 
Kl. 8.15- 8.45 Pingvinen Fortsättning 5 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 8.45- 9.15 Pingvinen 5 (2008–2012)
 
Kl. 8.45- 9.15 Pingvinen Fortsättning 6 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 9.20- 9.50 Pingvinen Fortsättning 7 (2008–2012)
 
Kl. 9.20- 9.50 Pingvinen 6 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 9.50- 10.20 Baddaren 7 (2013-2015.06.30)
 
Kl. 9.50- 10.20 Pingvinen 7 (2013-2015.06.30)
 
 
 
Kl. 8.15-8.55 Hajen 1 
 
Kl. 8.30-9.00 Fisken 4  
 
Kl. 8.55-9.35 Hajen 2
 
Kl. 9.05-9.35 Fisken 5
 
Kl. 9.40-10.10 Fisken 3
 
Kl. 9.40-10.20 Hajen 3

 

 
Schema söndagar vecka: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17*, 19, 20, 21
 
* V. 17 Livräddning. Ta med långärmad tröja och långbyxor att bada i. Också flytväst om ni har hemma.

 

  

 
 
 
 
 
Terminsplanering Valhalla alla dagar VT20

 

V. 3 lördag, söndag

V. 4 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 5 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 6 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 7

V. 8 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 9 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 10 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 11 måndag, onsdag, lördag

V. 12 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 13 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 14 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 15

V. 16 onsdag, lördag, söndag

V. 17 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 18 måndag, onsdag

V. 19 lördag, söndag

V. 20 måndag, onsdag, lördag, söndag

V. 21 måndag, söndag

V. 22 måndag, onsdag

 

 
Vid eventuella ändringar i terminsplaneringen är vårt mål att givetvis informera så snabbt som möjligt via mail och genom din instruktör!

 

MVH
 
Göteborg Sim