Göteborg Sim Simskola
 
Höstterminens kurser är fullbokad. Nästkommande terminer kommer vara intensivkurser under höstlovet och vårterminens simskola. Information om detta kommer närmare kursstart.