Simskolans nivåer i Göteborg Sim HT17

 

Baddaren (Grunt vatten)
 
Förkunskap: för nybörjare, från 5 år fyllda, ingen eller liten vattenvana.

 

Mål:
          Få en god vattenvana.
 • Lära sig doppa huvudet, bubbla, glida och hålla andan samtidigt.
 • Glida och flyta på mage och i ryggläge.
 • Börja träna bröstbentag samt ryggsimsbenspark.
 • Hoppa ifrån kant, grunt vatten, med hjälp/stöttning.
 • Därefter går vi vidare till mer avancerade flytövningar, där barnen ska kunna flyta därefter rotera mellan rygg- och magläge samt mag- och ryggläge.
 • Vi tränar vidare på sammansatt ryggsim och bröstsim med eller utan flythjälpmedel, allt beroende på barnens egna behov.
 • Hoppa ifrån kant på grunt vatten, om möjligt utan stöttning.
 
 
 
Pingvinen (Grunt vatten)

Förkunskap: se mål för Baddaren.

 

Mål:
          Förbättrad vattenvana och vattenkänsla.
 • Flyta minst 10 sek, både på mage och i ryggläge. Rotera mellan mage/rygg och rygg/mage, utan att röra botten.
 • På egen hand hoppa ifrån kant. Om möjligt också träna på att hoppa ifrån kant på djupt vatten.
 • På grunt vatten hämta föremål på botten, med båda händerna.
 • Frånskjut från kant/vägg i ”pilenläge” på magen samtidigt kontrollerat kunna blåsa ut under vattnet.
 • Frånskjut från kant, i ”pilenläge” på rygg och därefter ryggsimsbenspark 5 m.
 • Lära sig simma 10 m bröstsim och ryggsim utan flythjälpmedel.
 • Vi introducerar också frisim/crawl, där första delen handlar om frånskjut från kant, i ”pilenläge” därefter frisimsbenspark med ansiktet i vattnet och utblås sker under vattnet.
 
 
 
Fisken (Djupt vatten)

Förkunskap: se mål Pingvinen

 
Mål:
 
Vattenvana, vattenkänsla, trygghet och säkerhet i vattnet.
 • Här fortsätter vi träna på frånskjut från kant, i ”pilenläge”, både på mage och på rygg.
 • Vi tränar vidare på sammansatt ryggsim och bröstsim, med fokus på en korrekt simteknik.
 • Frisimsbensparksträning samt känna på frisimsarmtaget, till att börja med utan att andas, korta distanser med utandning i vattnet.
 • Lära sig hoppa och ev. dyka från kant på grunt och djupt vatten.
 • Simma 25 m bröstsim och 25 m ryggsim på djupt vatten.

 
 
 
Hajen (Djupt vatten)

Förkunskap: se mål Fisken

 
Mål:
 • Simma 150 (-200) m på djupt vatten, varav 25- 50 m ryggsim.
 • Flyta under längre tid (1- 2 min).
 • Fortsätter med träning av frisim/ crawl.
 • Frånskjut pilenläge med frisimsbenspark 5 m.
 • Startdyk från kant med benspark i pilenläge minst 5 m.
 • Därefter går vi vidare till att dyka/hoppa i på djupt vatten, komma upp till ytan, simma 150(-200 m), vara ca 25- 50 m ryggsim och resterande bröstsim och/eller frisim.
 • Teknikförbättringsträning, bröstsim, ryggsim och frisim/crawl för att orka simma längre sträckor.
 • Längddykning 5 m.
 • Hoppa/dyka från 1 m.