Simskolans nivåer 2020

 
 
Baddaren (Grunt vatten)
 
Förkunskap: för nybörjare, från 5 år fyllda, ingen eller liten vattenvana.
 
Mål:
 
Få en god vattenvana.
 • Doppa huvudet. 
 • Bubbla.
 • Glida med raka framsträckta armar, ansiktet i vattnet och hålla andan, 5 sek.
 • Flyta 5 sek på mage och i ryggläge.
 • Hoppa från kant, med hjälp/stöttning.
 • Träna på ryggsimsbenspark.
 • Därefter går vi vidare till mer avancerade flytövningar, där barnen ska kunna flyta därefter rotera mellan rygg- och magläge samt mag- och ryggläge.
 • Vi tränar vidare på sammansatt ryggsim med eller utan flythjälpmedel, allt beroende på barnens egna behov.

 

Pingvinen (HT20 Sköldpaddan) (Grunt vatten) 

Förkunskap: se mål för Baddaren.

Mål:
 
Förbättrad vattenvana och vattenkänsla.
 
 • Simma 5 m valfritt simsätt.
 • Flyta 10 sek, både på mage och i ryggläge. Rotera mellan mage/rygg och rygg/mage, utan att röra botten.
 • Hoppa från kant utan stöttning.
 • Hämta föremål på botten med båda händerna.
 • Frånskjut från kant, i ”pilenläge” på rygg och därefter ryggsimsbenspark.
 • Introduktion av bröstsim, lära sig bentag och armtag.
 • Vi introducerar också frisim/crawl, där första delen handlar om frånskjut från kant, i ”pilenläge” därefter frisimsbenspark med ansiktet i vattnet och utblås sker under vattnet.
 • Fortsatt ryggsimsträning.

 
 
Pingvinen Fortsättning  (HT20 Pingvinen) (Grunt vatten)

Förkunskap: se mål för Pingvinen.

Mål:
 
Förbättrad vattenvana och vattenkänsla.
 • Simma 10 m bröstsim.
 • Simma 10 m ryggsim.
 • Flyta 10 sek, både på mage och i ryggläge. Rotera mellan mage/rygg och rygg/mage, utan att röra botten.
 • Hoppa från kant utan stöttning.
 • Hämta föremål på botten med båda händerna.
 • Frånskjut från kant i "pilenläge" på mage 3 m, samtidigt kontrollerat kunna blåsa ut under vattnet.
 • Frånskjut från kant, i ”pilenläge” på rygg och därefter ryggsimsbenspark 5m.
 • Testa på att hoppa från kant på djupt vatten. 
 
 
 
Fisken (Djupt vatten)

Förkunskap: se mål Pingvinen Fortsättning

Mål:
 
Vattenvana, vattenkänsla, trygghet och säkerhet i vattnet.
 • Här fortsätter vi träna på frånskjut från kant, i ”pilenläge”, både på mage och på rygg.
 • Vi tränar vidare på sammansatt ryggsim och bröstsim, med fokus på en korrekt simteknik.
 • Frisimsbensparksträning samt känna på frisimsarmtaget, till att börja med utan att andas, korta distanser med utandning i vattnet.
 • Hoppa från kant.
 • Dyka från kant.
 • Flyta 30 sek. 
 • Simma 25 m bröstsim.
 • Simma 25 m ryggsim.
 
 
 
Hajen (Djupt vatten)

Förkunskap: se mål Fisken

Mål:
 • Simma 100 m, varav 25 m ryggsim.
 • Flyta under längre tid (1 min).
 • Fortsatt träning av frisim/ crawl.
 • Frånskjut pilenläge med frisimsbenspark 5 m.
 • Hoppa/dyka från 1 m. 
 • Startdyk från kant med benspark i pilenläge 5 m.
 • Längddykning 5 m. 
 • Teknikförbättringsträning av bröstsim, ryggsim och frisim/crawl för att orka simma längre sträckor.
 • Därefter går vi vidare till att dyka/hoppa i på djupt vatten, komma upp till ytan, simma 200 m, vara 50 m ryggsim och resterande bröstsim och/eller frisim.