Sum-sim riksfinal Jönköping 

PM till sum-sim riksfinal finns i vår tävlingskalender.
 
Stort lycka till