Träningsläger Bröndeslev 

Information till Läger i Bröndeslev finns här PM
 
Stort lycka till!