UGP 1, Borås 13-14 oktober 

Information till UGP 1 i Borås finns i vårt PM
 
Kör så det ryker och lycka till!