Ullbergstrofén 2020 

Ullbergstrofén 2020 kommer tyvärr att få flyttas fram i tiden.
Så fort vi vet när det är möjligt att genomföra tävlingen kommer
vi lägga ut information på vår hemsida samt mejla ut till berörda.
 
Mvh
Göteborg Sim
Tävlingskommittén